604 423 997
biuro@pin-bud.pl

Projekt RPLU.03.07.00-06-0141/19-00 pn. „Wdrożenie do produkcji wyników prac B+R nad opracowaniem receptury ekologicznego, lekkiego betonu towarowego o udoskonalonych cechach i parametrach” dotyczy inwestycji technologicznej polegającej na zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia produkcji nowatorskiej mieszanki betonowej. Jej skład jest wynikiem prac B+R przeprowadzonych na zlecenie Przedsiębiorstwo Budowlane "PIN-BUD" Ryszard Pinkiewicz, w ramach współpracy klastrowej. Prace nad nowym produktem prowadzone były od lipca do października 2018 r. W porównaniu do produktów obecnie występujących na rynku ekologiczny, lekki beton towarowy charakteryzuje się zwiększoną mrozoodpornością, lepszą odpornością na korozję chemiczną, niską gęstością objętościową (co skutkuje obniżeniem wagi gotowego produktu), a także właściwościami termoizolacyjnymi, wysoką wytrzymałością na obciążenia dynamiczne, niską nasiąkliwością i wodoszczelnością. Znajdzie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. W produkcji wykorzystamy odpad w postaci gruzu z betonu komórkowego, dlatego też projekt przyczynia się do zagospodarowania odpadów budowlanych, które dotychczas były składowane na wysypiskach.

Wdrożenie technologii wymaga nabycia i uruchomienia:

  • Mobilnej linii mieszająco-dozującej;
  • Dozatora kruszyw odnawialnych oraz pozyskanych w procesie recyklingu gruzu betonu komórkowego;
  • Systemu dozowania materiałów sypkich i płynnych;
  • Silosów o pojemności 45 m³;
  • Systemu załadunku kruszyw.

Urządzenia zostaną połączone w ciąg technologiczny do produkcji nowej mieszanki.

Koszty kwalifikowalne projektu: 2 998 000, 00 zł

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego: 1 999 965, 80 zł